งานป้องกันปราบปราม
พ.ต.ท.ประสาร ชนกนำพล
รอง ผกก.(ปป.)สภ.กู่แก้ว

โทรศัพท์ : 08-6458-9055
พ.ต.ท.ณรงค์ สุวรรณเกษาวงศ์
สวป.สภ.กู่แก้ว

หมายลขโทรศัพท์ : 08-1873-5201
งานสายตรวจจราจร งานสายตรวจรถยนต์ ศูนย์บริการคอนสาย ประมวลภาพ
ผลการปฎิบัติงาน
งานสิบเวร/ยาม ร้อยเวร ๒๐ งานสืบสวนปราบปราม

งานธุรการสืบสวนปราบปราม
.

ดาบตำรวจเกรียงไกร นิกูลกาจน์
ตำแหน่ง : ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
ทำหน้าที่ งานธุรการป้องกันปราบปราม
โทรฯ 08-6850-6556

จ่าสิบตำรวจปัญญา ขวาแซ้น
ตำแหน่ง : ผู้บังคับหมู่งานสืบสวน
ทำหน้าที่ งานธุรการสืบสวน
โทรฯ 08-9523-1043
กลับไปเมนูย่อย

งานสายตรวจจราจร
.

ดาบตำรวจเกรียงไกร นิกูลกาญจน์
ตำแหน่ง : ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
ทำหน้าที่ สายตรวจจราจร
โทรฯ 08-6850-6556

ดาบตำรวจยุทธ ราชธานี
ตำแหน่ง : ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
ทำหน้าที่ สายตรวจจราจร
โทรฯ 08-3145-1190

จ่าสิบตำรวจพงษ์เทพ ถมอุดทา
ตำแหน่ง : ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
ทำหน้าที่ สายตรวจจราจร
โทรฯ 08-6854-5960
กลับไปเมนูย่อย

ร้อยเวร ๒๐
.

ด.ต.โอภาส พรหมวงษ์ซ้าย
ตำแหน่ง : ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
ทำหน้าที่ ร้อยเวรประจำการ ๒๐
โทรฯ 08-1264-9421

ด.ต.อุทิพย์ พิบูลย์วัฒนวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
ทำหน้าที่ ร้อยเวรประจำการ ๒๐
โทรฯ 08-9419-5045
กลับไปเมนูย่อย

งานสายตรวจรถยนต์
.

ดาบตำรวจเทิดพิสิฐ ภูมิพิพัฒน์
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
ทำหน้าที่ สายตรวจรถยนต์
โทรฯ 08-8333-4171

จ่าสิบตำรวจธีระพงษ์ พิบูลย์วัฒนวงษ์
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
ทำหน้าที่ สายตรวจรถยนต์
โทรฯ 08-6859-1507

จ่าสิบตำรวจทศพร ดวงดี
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
ทำหน้าที่ สายตรวจรถยนต์
โทรฯ 08-6639-7492

จ่าสิบตำรวจวาทิตย์ แสนโคตร
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
ทำหน้าที่ สายตรวจจักรยานยนต์
โทรฯ 08-3236-6616

จ่าสิบตำรวจสมบัติ ภูสอดศรี
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
ทำหน้าที่ สายตรวจรถยนต์
โทรฯ 08-5014-6645

สิบตำรวจตรีธันฐกรณ์ นาสมพันธ์
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
ทำหน้าที่ สายตรวจรถยนต์
โทรฯ 08-1581-4071

สิบตำรวจตรีเมธี ทัพสุรีย์
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
ทำหน้าที่ สายตรวจรถยนต์
โทรฯ 08-4024-9073
.
กลับไปเมนูย่อย

งานสิบเวร/ยาม
.
.
ดาบตำรวจนิเทศก์ ชุมดาวงษ์
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
ทำหน้าที่ สิบเวร
โทรฯ 08-

ดาบตำรวจพงษ์พล กล้าขยัน
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
ทำหน้าที่ สิบเวร
โทรฯ 08-3357-7284

ดาบตำรวจวิศวชิต พาลึก
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
ทำหน้าที่ สิบเวร
โทรฯ 08-5007-8840
กลับไปเมนูย่อย

งานสืบสวน
.

ดาบตำรวจบรรจง จันทะแจ่ม
ตำแหน่ง : ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
ทำหน้าที่ สืบสวนปราบปราม
โทรฯ 08-2485-9459

ดาบตำรวจพงษ์ศักดิ์ คำศรีระภาพ
ตำแหน่ง : ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
ทำหน้าที่ สืบสวนปราบปราม
โทรฯ 08-1060-7292

ดาบตำรวจมงคล วังภูมิใหญ่
ตำแหน่ง : ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
ทำหน้าที่ สืบสวนปราบปราม
โทรฯ 08-1059-6041

จ่าสิบตำรวจมนตรี นามดี
ตำแหน่ง : ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
ทำหน้าที่ สืบสวนปราบปราม
โทรฯ 08-7945-3243

สิบตำรวจตรีสุรศักดิ์ เอกราช
ตำแหน่ง : ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
ทำหน้าที่ สืบสวนปราบปราม
โทรฯ 08-3562-1998
.
กลับไปเมนูย่อย

ศูนย์บริการประชาชนตำบลคอนสาย
.

ดาบตำรวจชูชีพ แก้วประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
ทำหน้าที่ สายตรวจตำบล
โทรฯ 08-6230-7451

ดาบตำรวจนิคม ดวงสุธา
ตำแหน่ง : ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
ทำหน้าที่ สายตรวจตำบล
โทรฯ 08-3037-6759
กลับไปเมนูย่อย
HOME || สำนักงานตำรวจแห่งชาติ || ตำรวจภูธรภาค 4 || ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี || ผู้บังคับบัญชา || ข้อมูลท้องถิ่น || กระดานข่าว || สมุดเยี่ยม || Webmaster
สถานีตำรวจภูธรกู่แก้ว
130 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 41130
โทรศัพท์ 0-4225-6137 , 0-4225-6138 โทรสาร 0-4225-6137
Email : [email protected] , [email protected] , [email protected]